Digitale agenda

Digitale agenda

Klik hier voor toegang tot de digitale agenda


Afspraken vanaf 1 januari 2016 kunnen langs deze weg worden vastgelegd.


Indien geen afspraakmoment meer vrij is bij dr. Geysenbergh:

- 1) kijk dan ook in de agenda van de huisarts-in-opleiding (tot nader bericht zijn dit raadplegingen onder supervisie van dokter Geysenbergh)

- 2) kom eventueel naar de vrije raadpleging die dag

- 3) neem telefonisch contact indien geen vrije raadpleging en toch dringend


Er zijn dagelijks afspraakmogelijkheden, hetzij bij dr. Geysenbergh, hetzij bij de collega huisarts-in-opleiding

(momenteel dr. Stoffel). Afspraken die u bij haar inplant worden gesuperviseerd door dr. Geysenbergh


Afwezigheden worden op de site weergegeven onder het tabblad "Afwezigheden".


Vertegenwoordigers kunnen geen afspraken boeken langs digitale weg.



Tel. 03/605 54 09

Bethovenstraat 5 - 2960 Brecht

dokter.geysenbergh@gmail.com