Home

Dokter Stijn Geysenbergh

                                              Huisarts

Welkom op de site van mijn praktijk

Voor nieuws over Corona zie https://doktergeysenbergh.be/praktijkinfo/medisch%20nieuws.html

Huisarts

Eerstelijnsgeneeskunde voor jong en oud

Elektrocardiografie

Certificaat voor het interpreteren van een hartfilmpje

Politie en leger

Aangenomen geneesheer voor Defensie en Politie

Praktijkopleiding

Kansen geven aan jonge collega's in opleiding

Spirometrie

Bijkomende opleiding in het afnemen van een basis-longfunctieonderzoek

Tel. 03/605 54 09

Bethovenstraat 5 - 2960 Brecht

dokter.geysenbergh@gmail.com