Home

Dokter Stijn Geysenbergh

                                              Huisarts

Welkom op de site van mijn praktijk

Voor nieuws over Corona zie https://doktergeysenbergh.be/praktijkinfo/medisch%20nieuws.html

Huisarts

Eerstelijnsgeneeskunde voor jong en oud

Elektrocardiografie

Certificaat voor het interpreteren van een hartfilmpje

Spirometrie

Bijkomende opleiding in het afnemen van een basis-longfunctieonderzoek

Praktijkopleiding

Kansen geven aan jonge collega's in opleiding

Politie en leger

Aangenomen geneesheer voor Defensie en Politie