Praktijkopleiding

Praktijkopleiding


- Huisarts-in-opleiding -


Dokter Geysenbergh werd door het Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding (ICHO) aangesteld tot praktijkopleider. Dit betekent dat hij afgestudeerde artsen die hun opleiding tot huisarts vervolmaken, gedurende 1 of 2 jaar begeleidt in de overgang naar zelfstandig werken. Dit is een veilige manier om jonge artsen wat ervaring te laten opdoen voor ze hun eigen praktijk oprichten of in een praktijk associëren.


Momenteel is er geen huisarts-in-opleiding in de praktijk. Dr. Froukje Stoffel maakt vanaf 1 november de overstap naar de preventieve sector.


Vorige huisartsen-in-opleiding:

1/9/2016-31/8/2017: dr. Inne Donné (UA), werkzaam te Kapellen

1/9/2017-31/8/2019: dr. Tinne van den Keybus (UA), werkzaam te Edegem

1/10/2019-31/10/2019: dr. Froukje Stoffel (UA), in opleiding tot preventief arts


De raadplegingen en huisbezoeken die de huisarts-in-opleiding uitvoert, worden geacht te beantwoorden aan dezelfde kwaliteitseisen als de 'normale' contacten bij dr. Geysenbergh. Om dit te kunnen waarborgen is er dagelijks overleg waarbij alle patiëntencontacten worden besproken, en beschikt de haio steeds over de mogelijkheid telefonisch te overleggen of de praktijkopleider dr. Geysenbergh erbij te halen.- Stagiairs geneeskunde -


Af en toe zullen er studenten geneeskunde een weekje meelopen in de praktijk. Ze zijn 2e of 3e jaarsstudenten in hun basisopleiding tot arts en komen op die manier kennismaken met de huisartsgeneeskunde.


Zij zijn tevens gehouden tot het beroepsgeheim.


Indien u uw arts toch alleen wenst te spreken, volstaat een eenvoudig verzoekje voor de consultatie.


De aanwezigheid van een stagiair in de praktijk zal worden aangegeven in de wachtzaal.


Momenteel is er geen stagiair uit de basisopleiding aanwezig in de praktijk.