Wat doet een huisarts

Wat doet een huisarts?


- Van doctor in de genees-, heel- en verloskunde naar huisarts -


De studie van huisarts heeft de afgelopen jaren een enorme evolutie doorgemaakt. Na de basisopleiding geneeskunde (vroeger 7 jaar, nu 6 jaar) studeer je af als arts. Deze basisarts komt overeen met de doctor in de genees-, heel- en verloskunde van vroeger. Alleen moet je om het beroep van huisarts uit te oefenen nog een specialisatieopleiding, master-na-master genaamd, van 3 jaar (vroeger 2 jaar) doorlopen. Pas nadien kan je je erkenning als huisarts aanvragen en zelfstandig praktijkvoeren (zie hiervoor ook op de pagina's praktijkopleiding en opleidingspraktijk).


Ook inhoudelijk is het beroep veranderd. Waar je vroeger de dorpsdokter zelfs nog kiezen zag trekken of bevallingen uitvoeren, zijn een aantal taken - soms spijtig genoeg - doorgeschoven naar de ziekenhuiscontext. Desalniettemin blijft de huisarts de allrounder van dienst. Voortbouwende op een gedegen medisch dossier en een uitgebreide voorkennis van de levensloop van de patiënt, kan hij/zij voor de meeste gezondheidsproblemen een antwoord bieden, of u naar de gepaste collega verwijzen.


Op vraag van een aantal patiënten geef ik hieronder een (niet-limitatieve) lijst weer van problemen waarvoor u bij mij terecht kan:

- opvolging van chronische ziekten (bloeddruk, cholesterol, diabetes, longlijden etc.)

- uitvoeren van bloedonderzoeken

- opvang van dringende problemen (plotse buikpijn, kortademigheid, hoofdpijn): bel in levensbedreigende omstandigheden steeds ook 112 of overleg telefonisch bij twijfel!

- kleine heelkunde: hechten van wonden, verwijderen van huidletsels

- behandeling van wratten door bevriezing of heelkunde

- het nemen van een hartfilm of elektrocardiogram

- het uitvoeren van 24u-bloeddrukmetingen

- het afnemen van een longfunctie of spirometrie

- actualiseren van uw vaccinatiestatus

- eerstelijnsgynaecologie: uitstrijkjes, plaatsen en verwijderen van spiraaltjes of staafjes, anticonceptieadvies, opvolging van zwangerschappen (alternerend met de gynaecoloog)

- orthopedische infiltraties

- maken van röntgenopnamen van de extremiteiten, en - in geval van breuken of zware verstuikingen - het aanleggen van gipsverbanden

- het beheer van uw (globaal) medisch dossier

- ...