Praktische afspraken

Praktische afspraken


- Consultaties -


In de praktijk wordt gewerkt met een gemengd systeem van vrije consultaties en afspraken. Dit zou ervoor moeten zorgen dat er een beschikbaarheid is conform eenieders behoefte.


Vrije consultatie:

- maandag:                                8-11u       18-20u

- dinsdag enkel na afspraak

- woensdag:                              9-10u

- donderdag:                                               18-20u

- vrijdag:                                     9-11u


Tijdens deze uren kan u gewoon vrij binnenlopen en wordt elke patiënt gezien in volgorde van aankomst (behoudens urgenties). Dit zijn bij voorkeur relatief korte contacten naar aanleiding van één concreet probleem; indien u denkt meer tijd nodig te hebben, gelieve dan voor een afspraak te opteren.


OPGELET: tot nader order zijn alle raadplegingen na afspraak. De afspraaksloten tijdens de uren van de vrije raadpleging zijn korter, zodat de sanitaire maatregelen kunnen worden gehandhaafd.


Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail (dokter.geysenbergh@gmail.com) en bij voorkeur elektronisch via de site. Dit betekent dat u op het afgesproken tijdstip wordt verwacht en (behoudens urgenties) de wachttijd ook beperkt is.


U heeft in principe de vrije keuze om naar de vrije raadpleging te komen of een afspraak te maken. Wel kan het makkelijker zijn om bijvoorbeeld bij een nuchtere bloedname een contactmoment vast te leggen; hiervoor worden steeds een aantal momenten vrijgehouden. Voor bepaalde onderzoeken, bijvoorbeeld ECG, longfunctie of gynaecologisch nazicht wordt gevraagd steeds een afspraak te maken.


Breng steeds uw identiteitskaart en een aantal klevers van uw ziekenfonds mee op raadpleging.- Huisbezoek -


Wanneer u onmogelijk naar de praktijk kan komen, kan u altijd contact nemen voor een huisbezoek. Gezien de dokter in de praktijkruimte alles bij de hand heeft, is het aan te bevelen dat u zoveel mogelijk zelf naar de praktijk komt; zo kunnen we de huisbezoeken voorbehouden voor zij die er echt nood aan hebben.


Indien u een huisbezoek aanvraagt,  doet u dit bij voorkeur telefonisch tussen 8 en 10u 's ochtends, vooraleer de dokter met zijn ronde is gestart.


Dringende huisbezoeken worden uitgevoerd door de arts die het snelst op uw behoefte kan inspelen.- Urgenties -


Voor dringende medische problemen neemt u uitsluitend telefonisch contact. In dat geval zal de dokter zijn normale ronde onderbreken en een snel contact voorzien, afhankelijk van het probleem hetzij op de praktijk, hetzij bij u thuis.


Bij levensbedreigende situaties, bel 112!


- Telefonisch advies -


Wenst u een afspraak te maken, of heeft u een korte vraag, dan kan u uiteraard telefonisch contact nemen. Tracht echter uw telefoongesprek zo kort en bondig mogelijk te maken; elk telefonisch contact stoort immers in zekere zin het vlotte verloop van de raadpleging of de huisbezoekenronde.


Het verstrekken van medisch advies langs telefoon is in regel echter niet mogelijk. Voor de meeste (behandel)adviezen dient de arts de patiënt te ondervragen en te onderzoeken. Kom met andere woorden liever even op raadpleging.


Gelieve voor praktische of niet-urgente zaken niet te bellen voor 8u 's ochtends.- Wachtdienst -


Voor dringende medische problemen tijdens het weekend (vrijdag 19u tot maandag 7u), op feestdagen (vanaf de avond ervoor vanaf 19u tot de dag erna om 7u) kan u beroep doen op de Huisartsenwachtpost Noordrand, gelegen links van de spoedgevallendienst van Klina in Brasschaat. U kan tijdens deze uren vrij binnenlopen. Zo nodig kan u de wachtpost bereiken via 03/650.52.53


Bij afwezigheid van uw arts tijdens weeknachten tussen 19u en 7u kan u beroep doen op de wachtdienst waarbij een beurtrol van alle collega's in Brecht, Sint-Lenaarts en Sint-Job-in't-Goor geldt. De wachtdienst kan bereikt worden op 03/650.52.53 en geldt voor alle inwoners met postcode 2960.


De wachtarts zal in principe na diens contact steeds een bericht nalaten aan de vaste huisarts.- Globaal Medisch Dossier -


Van elke patiënt die zich aanmeldt in de praktijk, hetzij eenmalig, hetzij herhaaldelijk, wordt een medisch dossier bijgehouden. Dit is enkel toegankelijk voor de arts en ter inzage voor de patiënt.


Een goed dossier wil alle medische gegevens (zoals verslagen van specialisten, laboresultaten enz.) bundelen opdat de huisarts op de hoogte is van alle medische contacten buiten de huisartspraktijk. Dit laat toe gericht te verwijzen en geen onnodige onderzoeken te laten doen. We bevelen daarom aan - zelfs wanneer u zonder verwijzing een specialist zou raadplegen - steeds de contactgegevens van de huisarts door te geven.


Wanneer u een vaste huisarts of praktijk raadpleegt, kan u een remgeldvermindering bekomen door een Globaal Medisch Dossier (GMD) bij het ziekenfonds te laten registreren. Dit kan eenvoudig via de e-ID.- Attesten en voorschriften -


De Orde van Artsen verbiedt het afleveren van attesten die niet met de waarheid stroken. Ze zullen u dus steeds geweigerd worden.


In principe worden enkel voorschriften afgeleverd tijdens de raadpleging en worden voldoende voorschriften verstrekt tot een volgende raadpleging noodzakelijk is. Enkel uitzonderlijk(!) -in overleg met de dokter- kan een voorschrift telefonisch worden aangevraagd en opgehaald (envelopje achter de deur).


- Tarieven -


De dokter respecteert de door artsen en ziekenfondsen afgesproken akkoorden en werkt met andere woorden geconventioneerd.  Dit betekent dat hij enkel bij bijzondere patiënteneisen van de afgesproken tarieven kan afwijken.


Ter info: voor 2020 is het raadplegingstarief € 27.00 (€ 31.00 op de avondraadpleging) en voor een huisbezoek is het € 40.00.- GDPR en Algemene Verordening Gegevensverwerking -


In het kader van de nieuwe Europese regelgeving betreffende gegevensverwerking wordt op de praktijk een dataregister bijgehouden hieromtrent.

Tel. 03/605 54 09

Bethovenstraat 5 - 2960 Brecht

dokter.geysenbergh@gmail.com