Praktische afspraken

Praktische afspraken


- Consultaties -


Sinds de coronapandemie zijn er enkel nog consultaties na afspraak. Voor geplande zorg is dat een standaardafspraak, wanneer u snel gezien moet worden kan u ook worden ingepland op een kort afsprakenslot.


Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail (dokter.geysenbergh@gmail.com). Tijdelijk is afspraken maken via de website niet mogelijk.


U wordt op het afgesproken tijdstip wordt verwacht en (behoudens urgenties) is de wachttijd ook beperkt.


Voor bepaalde onderzoeken, bijvoorbeeld ECG, longfunctie of gynaecologisch nazicht wordt gevraagd dit bij het maken van de afspraak aan te geven, zodat dit optimaal kan worden ingepland.


Breng steeds uw identiteitskaart en een aantal klevers van uw ziekenfonds mee op raadpleging.- Huisbezoek -


Wanneer u onmogelijk naar de praktijk kan komen, kan u altijd contact nemen voor een huisbezoek. Gezien de dokter in de praktijkruimte alles bij de hand heeft, is het aan te bevelen dat u zoveel mogelijk zelf naar de praktijk komt; zo kunnen we de huisbezoeken voorbehouden voor zij die er echt nood aan hebben.


Indien u een huisbezoek aanvraagt,  doet u dit bij voorkeur telefonisch tussen 8 en 10u 's ochtends, vooraleer de dokter met zijn ronde is gestart.


Dringende huisbezoeken worden uitgevoerd door de arts die het snelst op uw behoefte kan inspelen.- Urgenties -


Voor dringende medische problemen neemt u uitsluitend telefonisch contact. In dat geval zal de dokter zijn normale ronde onderbreken en een snel contact voorzien, afhankelijk van het probleem hetzij op de praktijk, hetzij bij u thuis.


Bij levensbedreigende situaties, bel 112!


- Telefonisch advies -


Wenst u een afspraak te maken, of heeft u een korte vraag, dan kan u uiteraard telefonisch contact nemen. Tracht echter uw telefoongesprek zo kort en bondig mogelijk te maken; elk telefonisch contact stoort immers in zekere zin het vlotte verloop van de raadpleging of de huisbezoekenronde.


Het verstrekken van medisch advies langs telefoon kan enkel bij een gekende behandelrelatie. Voor de meeste (behandel)adviezen dient de arts de patiënt te ondervragen en te onderzoeken. Kom met andere woorden liever even op raadpleging.


Gelieve voor praktische of niet-urgente zaken niet te bellen voor 8u 's ochtends.- Wachtdienst -


Voor dringende medische problemen tijdens het weekend (vrijdag 19u tot maandag 7u), op feestdagen (vanaf de avond ervoor vanaf 19u tot de dag erna om 7u) kan u beroep doen op de Huisartsenwachtpost Noordrand, gelegen links van de spoedgevallendienst van Klina in Brasschaat. U kan tijdens deze uren vrij binnenlopen. Zo nodig kan u de wachtpost bereiken via 03/650.52.53


Bij afwezigheid van uw arts tijdens weeknachten tussen 19u en 7u kan u beroep doen op de wachtdienst waarbij een beurtrol van alle collega's in Brecht, Sint-Lenaarts en Sint-Job-in't-Goor geldt. De wachtdienst kan bereikt worden op 03/650.52.53 en geldt voor alle inwoners met postcode 2960.


De wachtarts zal in principe na diens contact steeds een bericht nalaten aan de vaste huisarts.- Globaal Medisch Dossier -


Van elke patiënt die zich aanmeldt in de praktijk, hetzij eenmalig, hetzij herhaaldelijk, wordt een medisch dossier bijgehouden. Dit is enkel toegankelijk voor de arts en ter inzage voor de patiënt.


Een goed dossier wil alle medische gegevens (zoals verslagen van specialisten, laboresultaten enz.) bundelen opdat de huisarts op de hoogte is van alle medische contacten buiten de huisartspraktijk. Dit laat toe gericht te verwijzen en geen onnodige onderzoeken te laten doen. We bevelen daarom aan - zelfs wanneer u zonder verwijzing een specialist zou raadplegen - steeds de contactgegevens van de huisarts door te geven.


Wanneer u bovendien een vaste huisarts of praktijk raadpleegt, kan u een remgeldvermindering bekomen door een Globaal Medisch Dossier (GMD) bij het ziekenfonds te laten registreren. Dit kan eenvoudig via de e-ID. U kan slechts in één praktijk uw GMD laten beheren. Wij engageren ons wanneer u bent ingeschreven uw dossier te managen en u tijdig de nodige zorgen aan te bieden. Bij een eenmalig contact blijft uw GMD in principe waar u bent ingeschreven, tenzij u expliciet een overdracht vraagt. Dit geldt bvb. ook tijdens vakanties.- Attesten en voorschriften -


De Orde van Artsen verbiedt het afleveren van attesten die niet met de waarheid stroken. Ze zullen u dus steeds geweigerd worden.


In principe worden enkel voorschriften afgeleverd tijdens de raadpleging en worden voldoende voorschriften verstrekt tot een volgende raadpleging noodzakelijk is. Enkel uitzonderlijk(!) -in overleg met de dokter- kan een voorschrift telefonisch worden aangevraagd en elektronisch worden gegenereerd.


- Tarieven -


De dokter respecteert de door artsen en ziekenfondsen afgesproken akkoorden en werkt met andere woorden geconventioneerd.  Dit betekent dat hij enkel bij bijzondere patiënteneisen van de afgesproken tarieven kan afwijken.


Ter info: voor 2024 is het raadplegingstarief € 31.81 (€ 36.38 op de avondraadpleging) en voor een huisbezoek is het € 45.81.- GDPR en Algemene Verordening Gegevensverwerking -


In het kader van de nieuwe Europese regelgeving betreffende gegevensverwerking wordt op de praktijk een dataregister bijgehouden hieromtrent.