Opleidingspraktijk

Opleidingspraktijk


- Naar een solopraktijk in de 21e eeuw -


Als huisarts hebben we traditioneel al een zeer breed takenpakket door onze nauwe en langdurige band met onze patiënten. De toenemende belasting van de huisarts buiten het consultatiewerk om (vergaderingen, congressen, administratieve overlast(!)...) maakt dat de klassieke solo-huisarts sterk onder druk komt. U stelt ook met mij vast dat nieuwe huisartsen zich tegenwoordig meer en meer in groep vestigen. Toch ben ik ervan overtuigd dat ook in de 21e eeuw de solist, weliswaar in nauwe samenwerking met anderen, nog zijn verdienste heeft.


Om deze initimiteit van werken te kunnen combineren met toegenomen eisen in het beroepsleven zelf en daarbuiten, ben ik op 1 september 2016 gestart met het omvormen van de praktijk van een klassieke solopraktijk naar een opleidingspraktijk.


Dit houdt in dat er in de praktijk naast uw vaste huisarts nog een huisarts-in-opleiding (HAIO) werkzaam is(*). U behoudt in principe de vrije keuze van arts, maar weet dat de HAIO in alle aspecten van het huisartsenwerk wordt ingeschakeld:

- eigen raadplegingen: naargelang expertise volledig zelfstandig, dan wel in overleg of onder supervisie

- het opvolgen van bloedresultaten: telefonisch en op consultatie

- opvolging van chronische patiënten: bij voorkeur alternerend met de praktijkopleider, zowel op consultatie als op huisbezoeken

- dringende huisbezoeken (op de dag zelf aangevraagd): worden toegewezen aan de arts die er het snelst op kan inspelen

- wanneer de agenda volgeboekt is, is de arts die het avondblok doet verantwoordelijk om te triëren welke problemen eventueel toch nog de dag zelf zouden moeten verholpen worden

- vervanging van de praktijkopleider wanneer deze afwezig is (vakantie, congres, vrije woensdagavond etc..)


Gezien er dagelijks overleg wordt voorzien, is dokter Geysenbergh vrij snel na uw consultatie van alles op de hoogte.


(*) Voor meer info verwijs ik naar de desbetreffende pagina.