Digitale agenda

Digitale agenda

Klik hier voor toegang tot de digitale agenda


Sinds 16/03/2020 zijn alle vrije raadplegingen opgeschort. Omwille van CoViD19 verlopen alle raadplegingen na afspraak.


Tot tegenbericht is de digitale agenda niet toegankelijk en dient u te bellen voor een afspraak.


Afspraken kunnen tot 3 maanden op voorhand worden gemaakt. Wanneer u de dag zelf een afspraak nodig hebt (bijvoorbeeld bij ziekte), maakt u gebruik van de dagafspraken/snelafspraken. Deze vervangen de vrije raadpleging.


Afwezigheden worden op de site weergegeven onder het tabblad "Afwezigheden".


Vertegenwoordigers kunnen geen afspraken boeken langs digitale weg.